SITE SLOGAN

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Error
 • XML Parsing Error at 1:234. Error 9: Invalid character

 

Elérhet?ség:

Üllés, Dorozsmai u. 48.
Tel: 0630/5062381
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A könyvtár az alapításától 1961. november 14. kezdve töretlenül, folyamatosan m?ködik. 2011-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A falu központjában található.  A községi könyvtárunk a nyilvános könyvtári rendszer része. Közepes nagyságrend? könyvtár, gy?jteménye meghaladta a 23.000 db dokumentumot. Az alapvet? feladatok megoldásában együtt m?ködik a település intézményeivel, s az ezek tevékenységét átfogó gazdasági, társadalmi és politikai szervezetekkel, egyesületekkel. Könyvtárunkban az esélyegyenl?ség megteremtése érdekében nincs beiratkozási díj, a szolgáltatásai, rendezvényei ingyenesek, így ezeket bárki igénybe veheti, részt vehet rajtuk. Mivel Ülléshez kiterjedt tanyavilág tartozik, 1999 óta m?ködik a Síposmalmi fiók könyvtár, hogy a tanyavilágában él? emberek számára kedvez?bbé és könnyebben elérhet?vé tegye a könyvtár használatát.  A Könyvtár minden évben számos rendezvénnyel várja az érdekl?d?ket.

A községi könyvtár nyitvatartási ideje:

A könyvár nyitva tartása igazodik a Déryné Kulturális Központ nyitva tartásához.

Síposmalmi fiók könyvtár

Üllés, Pet?fi d?l? 152. sz.

Nyitvatartási ideje:
Hétf?: 17-20 h
Csütörtök: 17-20 h

Könyvtárunknak, mint nyilvános könyvtárnak alapfeladata, hogy

 • a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangzóanyagok, stb.) helyben használatával és kölcsönzésével, tájékoztatással mindenki számára hozzáférést biztosít az információ minden megjelenési formájához
 • támogatja a tanulási tevékenységet az általános- és középiskolai, a fels?oktatás és az önm?velés területén
 • hozzájárul a szabadid? hasznos eltöltéséhez
 • kulturális és ismeretterjeszt? tevékenységet folytató rendezvényeivel bekapcsolódik a község kulturális életébe
 • támogatja szolgáltatásaival, dokumentumaival a településen folyó tevékenységeket

Mint községi könyvtárnak alapfeladata, hogy

 • gy?jteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, meg?rzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól a helyi újságban, faliújságon stb.
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
 • közhasznú információs szolgáltatást nyújt
 • helyismereti információkat és dokumentumokat gy?jt

KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

Alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

1. Könyvtári dokumentumok helyben használata- könyv- CD-ROM- CD- DVD- video

2. Dokumentumok kölcsönzése az alábbi körben:

- könyvek (a kézikönyvtáriak kivételével)

- folyóiratok

3. Könyvtárközi kölcsönzés (a visszaküldés költsége az olvasót terheli)- eredeti- másolat- digitális

4. Általános tájékoztatás- a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról- kölcsönzési el?jegyzés- értesítés az el?jegyzett m?r?l- kölcsönzési id? meghosszabbítása- könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások tartása

5. Szaktájékoztatás- dokumentumajánlás- témafigyelés- irodalomkutatás- helyismereti- helytörténeti információk- bibliográfiai tájékoztatás- közhasznú információs szolgálat

Kiegészít? tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

6. Irodalom-, tudomány- és könyvtár-népszer?sít? stb. rendezvények

7. Kiállítások szervezése

8. Tanfolyamok szervezése

Egyéb szolgáltatás:

9. Fénymásolás, a könyvár dokumentumaiból

10. Számítógép használat

11. Internet

12. Nyomtatás

Linkgy?jtemény:

Központi szolgáltatások:

Községi Könyvtár kapcsolatai:
Képek rendezvényeinkr?l:
Dokumentumok:

Szervezeti és M?ködési Szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Gy?jtököri szabályzat

Alapító okirat

Könyvtári szolgáltatással való elégedettség - Kérd?ív 2013

Könyvtári szolgáltatással való elégedettség - Kérd?ív értékelése 2013

Küldetésnyilatkozat

A  közkönyvtárak uniós programjának 2011 évi támogatása

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának „ A közkönyvtárak uniós programjának 2011 évi támogatása” cím? pályázatból valósulhatott meg az Európai Unióról szóló rendezvénysorozat.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának „ A közkönyvtárak uniós programjának 2011 évi támogatása” cím? pályázatnak köszönhet?en a könyvtár Európai Uniós külön-gy?jteménye az alábbi könyvekkel gyarapodott.

Képek a rendezvényr?l

Külügyminisztérium

 
Banner