SITE SLOGAN

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Községi Könyvtár

 

Elérhetőség:

Üllés, Dorozsmai u. 48.
Tel: 0630/5062381
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A könyvtár az alapításától 1961. november 14. kezdve töretlenül, folyamatosan működik. 2011-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A falu központjában található.  A községi könyvtárunk a nyilvános könyvtári rendszer része. Közepes nagyságrendű könyvtár, gyűjteménye meghaladta a 23.000 db dokumentumot. Az alapvető feladatok megoldásában együtt működik a település intézményeivel, s az ezek tevékenységét átfogó gazdasági, társadalmi és politikai szervezetekkel, egyesületekkel. Könyvtárunkban az esélyegyenlőség megteremtése érdekében nincs beiratkozási díj, a szolgáltatásai, rendezvényei ingyenesek, így ezeket bárki igénybe veheti, részt vehet rajtuk. Mivel Ülléshez kiterjedt tanyavilág tartozik, 1999 óta működik a Síposmalmi fiók könyvtár, hogy a tanyavilágában élő emberek számára kedvezőbbé és könnyebben elérhetővé tegye a könyvtár használatát.  A Könyvtár minden évben számos rendezvénnyel várja az érdeklődőket.

A községi könyvtár nyitvatartási ideje:

A könyvár nyitva tartása igazodik a Déryné Kulturális Központ nyitva tartásához.

Síposmalmi fiók könyvtár

Üllés, Petőfi dűlő 152. sz.

Nyitvatartási ideje:
Hétfő: 17-20 h
Csütörtök: 17-20 h

Könyvtárunknak, mint nyilvános könyvtárnak alapfeladata, hogy

 • a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangzóanyagok, stb.) helyben használatával és kölcsönzésével, tájékoztatással mindenki számára hozzáférést biztosít az információ minden megjelenési formájához
 • támogatja a tanulási tevékenységet az általános- és középiskolai, a felsőoktatás és az önművelés területén
 • hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez
 • kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet folytató rendezvényeivel bekapcsolódik a község kulturális életébe
 • támogatja szolgáltatásaival, dokumentumaival a településen folyó tevékenységeket

Mint községi könyvtárnak alapfeladata, hogy

 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól a helyi újságban, faliújságon stb.
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
 • közhasznú információs szolgáltatást nyújt
 • helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt

KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

Alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

1. Könyvtári dokumentumok helyben használata- könyv- CD-ROM- CD- DVD- video

2. Dokumentumok kölcsönzése az alábbi körben:

- könyvek (a kézikönyvtáriak kivételével)

- folyóiratok

3. Könyvtárközi kölcsönzés (a visszaküldés költsége az olvasót terheli)- eredeti- másolat- digitális

4. Általános tájékoztatás- a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról- kölcsönzési előjegyzés- értesítés az előjegyzett műről- kölcsönzési idő meghosszabbítása- könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások tartása

5. Szaktájékoztatás- dokumentumajánlás- témafigyelés- irodalomkutatás- helyismereti- helytörténeti információk- bibliográfiai tájékoztatás- közhasznú információs szolgálat

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

6. Irodalom-, tudomány- és könyvtár-népszerűsítő stb. rendezvények

7. Kiállítások szervezése

8. Tanfolyamok szervezése

Egyéb szolgáltatás:

9. Fénymásolás, a könyvár dokumentumaiból

10. Számítógép használat

11. Internet

12. Nyomtatás

Linkgyűjtemény:

Központi szolgáltatások:

Községi Könyvtár kapcsolatai:
Képek rendezvényeinkről:
Dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Gyűjtököri szabályzat

Alapító okirat

Könyvtári szolgáltatással való elégedettség - Kérdőív 2013

Könyvtári szolgáltatással való elégedettség - Kérdőív értékelése 2013

Küldetésnyilatkozat

A  közkönyvtárak uniós programjának 2011 évi támogatása

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának „ A közkönyvtárak uniós programjának 2011 évi támogatása” című pályázatból valósulhatott meg az Európai Unióról szóló rendezvénysorozat.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának „ A közkönyvtárak uniós programjának 2011 évi támogatása” című pályázatnak köszönhetően a könyvtár Európai Uniós külön-gyűjteménye az alábbi könyvekkel gyarapodott.

Képek a rendezvényről

Külügyminisztérium

 
Banner