SITE SLOGAN

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • XML Parsing Error at 1:234. Error 9: Invalid character

 

 

A Déryé Kulturális Központ alkotóközösségei közül legnagyobb múltra a kézimunka szakkör tekint vissza. A M?vel?dési ház átadását követ?en 1962-ben els?ként alakult meg, Szolnoki Istvánné helybeli pedagógus vezetésével 35-40 f?s létszámmal. Kezdetben horgolással, kötéssel, subázással, batikolással foglalkoztak.

 

1972-t?l népi díszít? m?vészettel kezdett ismerkedni a tagság. Készültek: buzsáki, kalocsai, békési, matyó, palóc, rábaközi, sióagárdi, mez?ségi hímzések. Kedvelt hímzésük volt az apátfalvi fehér hímzés. A kézimunkákból rendszeresen kiállítást rendezetek. A legszebb munkáikat szakmai zs?ri bírálta és díjazta. Három évben országos kiállításra, egy alkalommal külföldre, az akkori Szovjetunióba is kerültek a hímzésekb?l. A szakkör sikereit számos oklevél és a szakkör vezet? kitüntetése is jelzi.

 

Páréves átmeneti id?szakot követ?en, a 90-es évek közepén az akkori tagok Szvobodánné Piacsek Ilona irányításával megtanulhatták a szövés, csipkeverés és a horgolások kevésbé ismert fajtáit.

 

Ezeken az alapokon 2000-ben szervez?dött a mostani ALKOTÓHÁZ mely, 2001-ben az Önkormányzat segítségével önálló épületbe költözött.

 

Azóta töretlenül heti rendszerességgel (kedden és szombaton) tartják a különböz? foglalkozásokat. Mostanra állandó tagság alakult ki a gyerekekb?l, és a feln?ttekb?l. A legtöbb érdekl?d?t az agyagozás, a szövés, az üvegfestés, valamint a gyékényszövés vonz, de állandóan szélesítik a foglalkozások körét. A hagyományos kismesterségek mellett modernebb ágazatok is helyet kapnak, így az utóbbi id?ben megismerkedhettek az érdekl?d?k a tiffany készítéssel is. Munkáikat a helyi kiállítások mellett a szegedi Kézm?ves kamara által szervezett kiállításokon, a Csongrád megyei Közm?vel?dési Tanácsadó Központ által szervezett zs?rizéseken, valamint más megyén belüli illetve kívüli bemutatókon csodálhatták már meg.

 

Az Alkotóház udvarán lév? foglalkoztató és a kemence szintén az elmúlt évek eredménye. Óriási népszer?ségnek örvend. Nem múlik el úgy hónap, hogy ne sülne benne valamilyen kalács vagy sütemény rendezvényeink vendégeinek örömére.

 

Az Alkotóház szoros kapcsolatot tart fenn több környékbeli iskolával, szervezettel is. Így a mórahalmi kistérségi irodán keresztül már több külföldi csoportot is vendégül láttak.

 

Az egyik legnagyobb esemény volt az Alkotóház életében az Aradi EXPO-n való részvétel 2006-ban és 2007-ben, hiszen itt nemzetközi viszonylatban is megismerhették az alkotóház és tagjainak a munkáit.

 

A sok-sok munkának az évek során meglett az eredménye is, többek között elnyerték a Vándorlegény és a Kézm?ves remek díjakat, több alkotójuknak van zs?rizett alkotása is.

 

Fogadtak Magyarország számos részér?l csoportot és határainkon túlról érkez? vendégeket is. Rendeztek megszámlálhatatlan kiállítást más településen „Tájoltató” címmel. Sok-sok programon vettek részt a Déryné Kulturális Központ szervezésében Rendeztek már foglalkozást sérült gyerekeknek is. Mára hagyománnyá vált a lucanapi játszóházuk, a lecsóf?z? versenyük. Egy évben két-három családi nap keretében különböz? programot biztosítanak kicsiknek és nagyoknak.

 

Az Alkotóház munkáját és sikereit nagyban köszönheti az elmúlt 10 évben elnyert számos kisebb és nagyobb anyagi segítséget nyújtó pályázatnak. Ezek segítségével b?vült az eszközpark (pl: új éget?kemence és korongozók) Ezekb?l tudtak és tudnak kellékeket vásárolni, valamint így juthattak sok esetben a munkájukhoz szükséges anyagokhoz is.

 

Mit is jelent Üllésnek az alkotóház megléte? Talán ezt néhány szóban nem is lehet a teljesség igényével elmondani…

 

Sokat köszönhetünk a lelkes alkotógárdának, akik nagyban hozzájárulnak településünk Üllés hírnevének öregbítéséhez, mind országhatáron belül, mind pedig azon kívül is. Hozzájárulnak helyi értékeink, emlékeink, hagyományaink fennmaradásához valamint továbbadják kincsüket, a tudásukat gyerekeinknek és fiataljainknak.

 

KÖSZÖNJÜK!!!!